‘Ik vraag het aan ...’ #8 – Wat zijn de voordelen van een vertaalgeheugen?

5 september 2018
Vertalen gaat eens zo vlot met de gepaste hulpmiddelen. Daarom gebruiken onze vertalers en revisoren steevast de juiste woordenboeken, terminologielijsten en andere referentiematerialen. Vaak zetten ze ook vertaalgeheugens in. Die laten het vertaalproces vlotter en efficiënter verlopen.

Hoe werkt een vertaalgeheugen?

Vertaalgeheugens zijn databases waarin zinnen en zinsneden uit de bron- en doeltaal samen zijn opgeslagen. Tijdens het vertalen wordt de database afgezocht om te controleren of een zin of term al eerder is vertaald. Als dat zo is, dan kan de vertaling opnieuw worden gebruikt.

Een vertaalgeheugen is geen machinevertaling

Denk eraan: een vertaalgeheugen verschilt van een machinevertaling zoals bijv. Google Translate die levert. Zo’n vertaling wordt volledig door een computer gemaakt. Een vertaalgeheugen moet je zien als een geheugensteun voor de vertaler. Die neemt eerder vertaalde passages over, maar houdt altijd rekening met de context. Want die kan anders zijn en mogelijk een geheel andere vertaling vereisen.

Wat zijn de voordelen?

Een vertaalgeheugen is een belangrijk hulpmiddel voor de vertaler, maar vooral de klant plukt er de vruchten van.

  • Sneller: hoe meer zinnen al eens vertaald zijn en uit de database kunnen worden gehaald, hoe sneller een vertaling klaar is.
     
  • Consequenter: woorden en zinnen die eerder zijn vertaald, worden bij updates en bij een nieuwe versie van het document op exact dezelfde manier vertaald als de vertaler ze uit de database plukt.
     
  • Goedkoper: voor eerder vertaalde woorden en/of zinnen geldt een voordeliger tarief. 

Klantenspecifiek

Per klant wordt een vertaalgeheugen aangemaakt, voor elke talencombinatie. Dat betekent dat de specifieke terminologie enkel en alleen voor zijn teksten gereserveerd blijft.

Feedback = hogere kwaliteit

Hoe langer we met een klant samenwerken, hoe uitgebreider het vertaalgeheugen.

De klant heeft er dus alle baat bij te laten weten welke vaktermenwoorden en zinnen regelmatig terugkomen. Specifieke voorkeuren qua stijlgebruik? U speelt uw feedback door aan uw projectmanager of bezorgt ons eerder vertaalde teksten, zodat we het vertaalgeheugen kunnen bijwerken. Zo garanderen we u een constante kwaliteit, zowel qua terminologie als qua stijl.

Voor welke teksten?

Jaarverslagen, standaardprocedures, modelcontracten … Vertaalgeheugens zijn bij uitstek geschikt voor teksten met een terugkerend karakter of teksten die aan een update toe zijn. Ook bij technische teksten met veel exacte termen bespaart een vertaalgeheugen tijd en kosten. Denk maar aan producthandleidingen of veiligheidsvoorschriften.

Meer weten?

Hoe voordelig zijn vertaalgeheugens voor u? Neem contact op met Johan Noël voor deskundig advies!

 

E-mail: johannoel@elanlanguages.com

Tel.: +32 (0) 11 49 04 68

Deze blogpost maakt deel uit van onze reeks ‘Ik vraag het aan …’. Daarin antwoorden we wekelijks op pertinente vragen die op de lippen branden bij klanten en prospecten.