“Get cold feet” - 10 Engelse uitdrukkingen om af te koelen

27 juni 2019
Hot, hotter, hottest. De warmste week van het jaar is aan de gang. Tijd om de koelte op te zoeken met tien uitdrukkingen in het Engels met daarin telkens het woord ‘cold’.

 

1. Cold fish

Letterlijk: koude vis
Gebruik: een kil persoon

 

Voorbeeldzin: "The new manager is a bit of a cold fish. I don't know what to make of him."

 

2. Get cold feet

Letterlijk: koude voeten krijgen
Gebruik: de moed zakt je in de schoenen als je voor een belangrijke gebeurtenis staat. 

 

Voorbeeldzin: "We wanted to go on holiday to Spain, then my husband got cold feet about flying."

 

3. Cold comfort

Letterlijk: koud comfort
Gebruik: magere troost

 

Voorbeeldzin: "Sales reductions of 50% are cold comfort if you don't have any money to go shopping!"

 

4. Give someone the cold shoulder

Letterlijk: iemand de koude schouder geven
Gebruik: iemand negeren

 

Voorbeeldzin: "After the party, he was given the cold shoulder."

 

5. Left out in the cold

Letterlijk: in de kou gelaten worden
Gebruik: uitgesloten of genegeerd worden

 

Voorbeeldzin: "Jim was left out in the cold when his colleagues all went out to lunch without him."

 

6. In the cold light of day

Letterlijk: in het koude licht van de dag
Gebruik: bij nader inzien.

 

Voorbeeldzin: “The next morning, in the cold light of day, Sarah realized what a complete idiot she had been.”

 

7. Your blood runs cold

Letterlijk: je bloed wordt koud
Gebruik: je plots paniekerig of angstig voelen.

 

Voorbeeldzin: “His blood ran cold when he saw that horror movie.”

 

8. Cold hands, warm heart

Letterlijk: koude handen, warm hart
Gebruik: iemand die afstandelijk overkomt, maar een warm en vriendelijk persoon blijkt.

 

Voorbeeldzin: “Johnny rarely sends flowers or anything, but he's a case of cold hands, warm heart.”

 

9. Cold hard facts

Letterlijk: koude, harde feiten
Gebruik: onweerlegbare feiten

 

Voorbeeldzin: "In a conversation with her own conscience, Jenna meets the cold hard facts of her own actions."

 

10. A cold day in hell:

Letterlijk: een koude dag in hel
Gebruik: een gebeurtenis die zich wellicht nooit zal voordoen.

 

Voorbeeldzin: “It’ll be a cold day in hell before Tommy apologises.”