ElaN Languages erkend voor Betaald Educatief Verlof

12 oktober 2018
Voor onze opleidingen ‘Communicatieskills’ hebben we voortaan een erkenning van de Vlaamse overheid op zak. Goed nieuws dus voor werkgevers die hun medewerkers een opleiding laten volgen bij ElaN Languages: een flink deel van de kosten krijgen ze terugbetaald via het Betaald Educatief Verlof.
Erkenning Betaald Educatief Verlof

Even ter herinnering. Dankzij het Betaald Educatief Verlof (BEV) hebben Vlaamse werknemers in de privésector het recht om tijdens de werkuren een erkende opleiding te volgen, met behoud van loon. De Vlaamse overheid wil daarmee werknemers aansporen om te blijven bijleren.

 

Sinds kort is ElaN Languages erkend voor de opleidingen ‘Communicatieskills’. En dus krijgt de werkgever via het Betaald Educatief Verlof een forse tegemoetkoming van 21,30 euro per werknemer per opleidingsuur.

Voor welke opleidingen?

Deze opleidingen komen in aanmerking voor BEV-subsidies.

Medewerkers kunnen hun professionele vaardigheden ook op verschillende terreinen aanscherpen.

Dankzij onze à la carte-formule stelt u zelf uw opleidingspakket samen.

 

Meer weten over BEV? Ga naar de website van vlaanderen.be.

Dubbele winst

Het wordt nog mooier, want net als onze taalopleidingen kunt u de opleidingen ‘Professionele vaardigheden’ laten subsidiëren via de kmo-portefeuille. Bovendien is deze tegemoetkoming combineerbaar met de BEV-subsidies.

Uw professionele vaardigheden aanscherpen? Vragen over Betaald Educatief Verlof?

E-mails schrijven, klachten behandelen, een presentatie maken … Kies de professionele vaardigheid die u wilt aanscherpen en neem contact op met Cathy De Ceuster, onze Business Development Manager. Ze stelt uw training perfect op maat samen. Komt u in aanmerking voor BEV- of andere subsidies? Ze bekijkt het graag samen met u.

 

E-mail: cathydeceuster@elanlanguages.com

Tel.: +32 (0)468 28 14 16