ElaN Languages erkend voor Vlaams Opleidingsverlof

12 september 2019
Voor onze opleidingen ‘Communicatieskills’ hebben we een erkenning van de Vlaamse overheid op zak. Goed nieuws dus voor werkgevers die hun medewerkers een opleiding laten volgen bij ElaN Languages: een flink deel van de kosten krijgen ze terugbetaald via het Vlaams Opleidingsverlof.
Erkenning Betaald Educatief Verlof

Dankzij het Vlaams Opleidingsverlof (VOV) hebben Vlaamse werknemers in de privésector het recht om tijdens de werkuren een erkende opleiding te volgen, met behoud van loon. De Vlaamse overheid wil daarmee werknemers aansporen om te blijven bijleren.

 

ElaN Languages is erkend voor de opleidingen ‘Communicatieskills’. En dus krijgt de werkgever via het Vlaams Opleidingsverlof een forse tegemoetkoming van 21,30 euro per werknemer per opleidingsuur.

Voor welke opleidingen?

Deze opleidingen komen in aanmerking voor VOV-subsidies.

Medewerkers kunnen hun professionele vaardigheden ook op verschillende terreinen aanscherpen.

Dankzij onze à la carte-formule stelt u zelf uw opleidingspakket samen.

 

Meer weten over VOV? Ga naar de website van vlaanderen.be.

Dubbele winst

Het wordt nog mooier, want net als onze taalopleidingen kunt u de opleidingen ‘Professionele vaardigheden’ laten subsidiëren via de kmo-portefeuille. Bovendien is deze tegemoetkoming combineerbaar met de VOV-subsidies.

Uw professionele vaardigheden aanscherpen? Vragen over het Vlaams Opleidingsverlof?

E-mails schrijven, klachten behandelen, een presentatie maken … Kies de professionele vaardigheid die u wilt aanscherpen en neem contact op met Cathy De Ceuster, onze Business Development Manager. Ze stelt uw training perfect op maat samen. Komt u in aanmerking voor VOV- of andere subsidies? Ze bekijkt het graag samen met u.

 

E-mail: cathydeceuster@elanlanguages.com

Tel.: +32 (0)468 28 14 16