ROE: een maximaal rendement van uw taalopleiding

21 november 2017
Wie een taalopleiding volgt, stelt zich ongetwijfeld deze vragen: zal de training het gewenste effect hebben? Is de opleiding de investering waard? Terechte vragen waar ElaN Languages dankzij het ROE-model het antwoord op heeft.

ROE (‘Return On Expectations’) is een wetenschappelijk onderbouwd leerconcept dat ElaN toepast op al zijn taaltrainingen, met een eigen invulling. Dit model staat garant voor een maximaal rendement van uw taaltraining, mét een meetbaar resultaat.

 

Twee aspecten staan centraal in dit model: enerzijds de betrokkenheid die wordt gevraagd van de omgeving van de cursist – voor, tijdens én na de training. En anderzijds het behalen van de doelstellingen van de training.

 

Concreet vertaalt zich dit in volgende werkwijze.  

 

Vóór de training

 

 • De leidinggevende van de cursist(en) en de L&D-verantwoordelijke brengen de taalnoden in kaart en denken na over het resultaat dat ze willen bereiken. ElaN Languages ondersteunt door voorbeelden te geven van gerichte vragen en van concrete situaties die onmiddellijk van toepassing zijn op de cursist.
 • In overleg met ElaN Languages bepalen ze zo de concrete doelstellingen.
 • ElaN Languages start vervolgens de training aan de hand van een behoefteanalyse en een screeninggesprek. Zo peilen we naar het taalniveau en de taalnoden van de cursist. 

 

Tijdens de training

 

Alle partijen (leidinggevende, Learning & Development-afdeling en collega’s) houden samen met ElaN Languages de vinger aan de pols. Ze zorgen voor de juiste omkadering, zodat de training optimaal rendeert voor de cursist. Concreet gebeurt dit door:

 • Betrokkenheid te tonen, te observeren en erkenning te geven aan de cursist(en). De betrokken partijen gaan na of de cursist zijn aangeleerde taal effectief vaker gebruikt.
 • ‘Learning on the job’: in samenspraak met het bedrijf wijzen we op mogelijkheden om de taal te gebruiken op en rond de werkvloer: geregeld in de doeltaal overleggen met collega’s, lunchen met anderstalige collega’s, …
 • De ElaN-coach en cursist evalueren elkaar tussentijds. Op basis daarvan kan bijvoorbeeld de inhoud van de lessen bijgestuurd worden.
 • ElaN Languages stelt in samenspraak met de cursist de juiste hulpmiddelen ter beschikking. Denk maar aan ondersteunend studiemateriaal, zoals een overzicht van sleutelzinnen die de cursist gebruikt bij zijn job of ScribblPro, een onlineplatform waar de cursist een jaar lang gratis kan oefenen op grammatica en woordenschat. 

 

Na de training 

 

70 % van een taal verwerft u al doende op de werkvloer. Ook na de training moet de cursist dus voeling blijven houden met de taal die hij heeft geleerd.

 

 • Voortzetting ‘learning on the job’ en blijven oefenen op ScribblPro.
 • ElaN Languages verstuurt na de training drie ‘nazorgmails’ met luister-, kijk- en leesoefeningen die de cursist helpen zijn taal te onderhouden. Ook van de partij: nuttige tips en leuke spelletjes. Zo wordt leren ook leuk.

 

Evaluatie en beoordeling resultaat

 

 • ElaN Languages peilt bij de cursist naar zijn tevredenheid over de opleiding en de verworven vaardigheden.
 • Na enkele maanden toont ElaN Languages een tastbaar resultaat via een finale evaluatie bij de leidinggevende.

 

Voorbeeld 1: de medewerker durft Frans te praten aan de telefoon.

Voorbeeld 2: de klant meldt dat hij makkelijker in het Frans terechtkan met vragen en dat de service erop is vooruitgegaan.

 

Onze Training Manager Ingrid Vandormael is een grote voorstander van het ROE-model. Lees hier waarom.

Benieuwd naar onze ROE-aanpak?

Neem contact op met Peter Vaes, onze business development director. Hij verklapt u alle ROE-details en werkt een voorstel uit op maat van uw bedrijf en uw budget!

 

Tel.: +32 (0)475 76 35 98

E-mail: petervaes@elanlanguages.com