ELAN Logo

Privacyverklaring

ELAN Languages waakt over uw privacy!

Wanneer u ons uw persoonsgegevens bezorgt, gaat u ermee akkoord dat ze zullen worden verwerkt in de databanken van ELAN Languages nv, Marktplein 13, 3550 Heusden-Zolder. De persoonsgegevens die u meedeelt, zullen enkel worden verwerkt om:

  • u na uw onlineregistratie periodiek op de hoogte te brengen van de vacatures bij ELAN Languages die het meest aansluiten bij uw profiel;
  • u te informeren over onze nieuwe producten en diensten, onder andere door u via e-mail informatie toe te zenden die u zou kunnen interesseren;
  • u onze nieuwsbrieven en de ELAN eFlash toe te zenden;
  • het beheer van onze sites en de diensten die we u kunnen aanbieden beter te laten verlopen.

Wij dragen de grootste zorg voor uw persoonsgegevens en verbinden ons ertoe om alle geldende Belgische wettelijke regels hieromtrent, zoals de wet van 8 december 1992, te respecteren. Daarenboven geven wij in geen geval uw persoonsgegevens door aan derden, tenzij u daar zelf expliciet de toestemming voor geeft.

U kunt zich bovendien op ieder ogenblik kosteloos verzetten tegen de verdere verwerking van uw gegevens. Om dat te doen, laat u dat ons weten per brief of per e-mail.