Privacyverklaring

ElaN Languages waakt over uw privacy!

Wanneer u ons uw persoonsgegevens bezorgt, gaat u ermee akkoord dat ze zullen worden verwerkt in de databanken van ElaN Languages nv, Marktplein 13, 3550 Heusden-Zolder, België. De persoonsgegevens die u meedeelt, zullen enkel worden verwerkt om:

•    u na uw onlineregistratie periodiek op de hoogte te brengen van de vacatures bij ElaN Languages die het meest aansluiten bij uw profiel;
•    u te informeren over onze nieuwe producten en diensten, onder andere door u via e-mail informatie toe te zenden die u zou kunnen interesseren;
•    u onze nieuwsbrieven en de ElaN eFlash toe te zenden;
•    het beheer van onze sites en de diensten die we u kunnen aanbieden beter te laten verlopen.

Wij dragen de grootste zorg voor uw persoonsgegevens en verbinden ons ertoe om alle geldende Belgische wettelijke regels hieromtrent, zoals de wet van 8 december 1992, te respecteren. Daarenboven geven wij in geen geval uw persoonsgegevens door aan derden, tenzij u daar zelf expliciet de toestemming voor geeft.

U kunt zich bovendien op ieder ogenblik kosteloos verzetten tegen de verdere verwerking van uw gegevens. Om dat te doen, laat u dat ons weten per brief of per e-mail.

ElaN Languages heeft altijd een passend antwoord op uw taalvraag.
Overtuig u van onze taalservice. Of vraag meteen een vrijblijvende offerte aan.

Password heet voortaan ElaN Languages. Een nieuwe naam en website dus. Ontdek onze nog uitgebreidere service.

password.nl wordt elanlanguages
Open de site

Translavic heet voortaan ElaN Languages. Een nieuwe naam en website dus. Ontdek onze nog uitgebreidere service.

Translavic word nu Elanlanguages
Open de site