Terug naar overzicht

De voordelen van een vertaalgeheugen

09 januari 2017

Vertalen gaat eens zo vlot met de gepaste hulpmiddelen. Daarom zorgen we ervoor dat onze vertalers en revisoren de juiste woordenboeken, terminologielijsten en andere referentiematerialen gebruiken. Vaak zetten ze ook vertaalgeheugens in. Die laten het vertaalproces vlotter en efficiënter verlopen.

Hoe werkt een vertaalgeheugen?

Vertaalgeheugens zijn databases waarin zinnen en zinsneden uit de bron- en doeltaal samen zijn opgeslagen. Tijdens het vertalen wordt de database afgezocht om te controleren of een zin of een term al eerder is vertaald. Als dat zo is, dan kan de vertaling opnieuw worden gebruikt.

Een vertaalgeheugen is geen machinevertaling

Denk eraan: een vertaalgeheugen verschilt van een machinevertaling zoals bijv. Google Translate die levert. Zo’n vertaling wordt volledig door een computer gemaakt. Een vertaalgeheugen moet je zien als een geheugensteun voor de vertaler. Hij neemt eerder vertaalde passages over, maar houdt altijd rekening met de context. Want die kan anders zijn. 

Wat zijn de voordelen?

Een vertaalgeheugen is een belangrijk hulpmiddel voor de vertaler, maar vooral de klant plukt er de vruchten van.

  • Sneller: hoe meer zinnen al eens vertaald zijn en uit de database kunnen worden gehaald, hoe sneller een vertaling klaar is.
  • Consequenter: woorden en zinnen die eerder zijn vertaald, worden bij updates en bij een nieuwe versie van het document op exact dezelfde manier vertaald als de vertaler ze uit de database plukt.
  • Goedkoper: voor eerder vertaalde woorden en/of zinnen geldt een voordeliger tarief. 

Klantenspecifiek

Per klant wordt een vertaalgeheugen aangemaakt. Dat betekent dat de specifieke terminologie enkel en alleen voor zijn teksten gereserveerd blijft.

Feedback = hogere kwaliteit

Hoe langer we met een klant samenwerken, hoe uitgebreider het vertaalgeheugen. De klant heeft er dus alle baat bij om te laten weten welke vaktermenwoorden en zinnen regelmatig terugkomen. We werken het vertaalgeheugen bij en garanderen zo een constante kwaliteit.

Voor welke teksten?

Jaarverslagen, standaardprocedures, modelcontracten … Vertaalgeheugens zijn bij uitstek geschikt voor teksten met een terugkerend karakter of teksten die aan een update toe zijn. Ook bij technische teksten met veel exacte termen bespaart een vertaalgeheugen tijd en kosten. Denk maar aan producthandleidingen of veiligheidsvoorschriften.

Contact | ElaN Languages
Meer weten?
Lees meer over Meer weten?
ElaN Languages heeft altijd een passend antwoord op uw taalvraag.
Overtuig u van onze taalservice. Of vraag meteen een vrijblijvende offerte aan.

We zijn verheugd dat PassworD voortaan deel uitmaakt van ElaN Languages. Ontdek nu de voordelen die ElaN Languages u biedt.

password.nl wordt elanlanguages
Open de site

We zijn verheugd dat Translavic voortaan deel uitmaakt van ElaN Languages. Ontdek nu de voordelen die ElaN Languages u biedt.

Translavic word nu Elanlanguages
Open de site