Nieuwe regeling voor gelegaliseerde vertalingen

22 januari 2021

Sinds dit jaar moet van de overheid een gelegaliseerde vertaling niet langer door een lokale rechtbank ondertekend en afgestempeld worden maar centraal door het FOD Justitie. Daar waar legalisatie onder de oude regeling een paar dagen extra doorlooptijd vereiste, kan dit onder de huidige regeling danig oplopen.

 

We raden dus aan om je gelegaliseerde vertaling tijdig in te dienen, al doen we er uiteraard alles aan om je zo snel mogelijk te bedienen.

 

Vragen of meer info? Neem gerust op contact via customerservice@elanlanguages.com.