Terug naar overzicht

Financiële vertalingen: cijfers en letters

03 maart 2014

Door de globalisering krijgt uw bedrijf kansen in het buitenland. Dankzij goede vertalingen van uw financiële informatie kunt u die met beide handen grijpen. De informatie is bestemd voor aandeelhouders, financiële berichten in lokale media of marketingdoeleinden. Bovendien moet ze voldoen aan de geldende wetgeving. Financieel vertalen is dan ook werk voor specialisten!

1. Kies het juiste woord
Contracten en financiële overeenkomsten laten geen millimeter ruimte voor ‘vrije interpretatie’. De afspraken zijn waterdicht. Alle betrokkenen weten precies hoever hun engagement gaat. Juiste terminologie is dus van cruciaal belang. Zo bent u zeker dat u een overeenkomst in handen hebt waarop u kunt bouwen. Schakel daarom een vertaalexpert in die aandacht heeft voor het kleinste detail.

2. De juiste sleutel
Samen voorkomen we misverstanden. Daarvoor stellen we – in overleg – een relevante woordenlijst op met de juiste vertalingen. Dat glossarium dient als basis voor al uw vertalingen. Waterdicht met de juiste context en met respect voor de essentie van uw afspraken.

3. Controle en dubbelchecks
Samenwerken met vaste vertalers levert het beste resultaat: zij kennen de aandachtspunten uit uw sector en uw bedrijf. Toch interpreteert zelfs de beste vertaler wel eens iets op zijn manier. Extra controle door een kwaliteitsverantwoordelijke biedt u de nodige zekerheid. Uw garantie op exacte vertalingen van uw financiële documenten.

4. Databank = efficiënt vertalen
Financiële documenten bevatten vaak dezelfde of soortgelijke ‘algemene (verkoops-) bepalingen’. Eens die vertaald zijn, is de basis gelegd. Zorg dat uw taalpartner de vertalingen van die terugkerende passages in een databank verzamelt. Dan hoeft u niet telkens dezelfde vertaling te maken. Uw taalpartner kopieert ze gewoon uit uw archief. Zo optimaliseert u de efficiëntie en snelheid van uw vertaalwerk.

5. Aandacht voor privacy 
Documenten met persoonlijke gegevens behandelt u extra zorgvuldig. De privacy van uw klanten en partners is heilig. Ook tijdens de vertaling. Selecteer daarom zorgvuldig uw team van vertalers. En maak bindende afspraken over uw procedures voor de documentbehandeling.

6. Specialisten aan het werk 
ElaN heeft de juiste vertalers voor uw vertalingen van financiële documenten zoals:

• contracten
• copyrightdocumenten
• handelsrechtdocumenten
• belastingsdocumenten
• volmachten
• jaarverslagen
• nieuwsbrieven van financiële instellingen
• enz...

Cijfers vertalen
Engels blijft vooralsnog dé voertaal in de (financiële) wereld. En laat nu net het Engelse getallenstelsel afwijken van alle andere talen.

Honderdduizend schrijf je in het Engels als '100,000', met een komma en niet met een punt. En negen en een half wordt ‘9.5’, met een punt. Wanneer de vertalers van ElaN zich op een jaarrekening van een multinational gooien, moeten ze dus niet alleen goochelen met de juiste terminologie. Een komma hier of een punt daar: het kan een wereld van verschil betekenen.

Financiële terminologie ontcijferd
Raakt u ook wel eens nerveus op het einde van de afwikkelingsmaand? Wat heeft Mercurius te zoeken op de optiebeursvloer van Amsterdam Exchanges? En hoe beïnvloedt de yieldratio uw beleggingsportefeuille? Doorgrond de vakterminologie van financiële experts via het Beursterminologiewoordenboek van Babylon.

Financiële vertaling nodig? Vraag hier uw vrijblijvende offerte!

ElaN Languages antwoordt altijd gebruiksklaar op uw taalvraag.
Overtuig u van onze taalservice. Of vraag meteen een vrijblijvende offerte.

We zijn verheugd dat PassworD voortaan deel uitmaakt van ElaN Languages. Ontdek nu de voordelen die ElaN Languages u biedt.

password.nl wordt elanlanguages
Open de site

We zijn verheugd dat Translavic voortaan deel uitmaakt van ElaN Languages. Ontdek nu de voordelen die ElaN Languages u biedt.

Translavic word nu Elanlanguages
Open de site