Terug naar overzicht

Juridische vertalingen: elke komma telt

12 februari 2014

Juridische vertaling | ElaN Languages

Taal is vrijheid. Er zijn ontelbaar vele zinsconstructies om uw ideeën in te uiten. Kies uw woorden verstandig en nuanceer of shockeer. U beslist. Maar … soms wilt u helemaal geen vrijheid. Denk aan juridische boodschappen die ondubbelzinnig moeten overkomen. Zeker bij informatieoverdracht in verschillende talen kunt u niet zonder expert. Vermijd problemen en vertrouw daarom voor juridische vertalingen op een juridische vertaler van ElaN.

Drievuldigheid van juridisch vertalen

Juridische vertalingen eisen veel van de vertaler. Een perfecte kennis van de juridische terminologie in de bron- en doeltaal bijvoorbeeld. Specifieke vaktermen zijn z’n pakkie-an. En hij schrijft in een onberispelijke juridische stijl.

Geef twijfel geen kans

Wetteksten zijn als spelregels: voor een eerlijk spelverloop moet iedere deelnemer - zonder enige twijfel – weten wat mag en wat niet. Elke juridische tekst vereist een andere aanpak. Uw opdracht gaat dan ook naar de vertaler die van de juridische subdiscipline zijn expertise maakte. Welke specialisaties er zijn? We zetten ze graag voor u op een rij.

Bescherm uw intellectuele eigendom

Ideeën zijn kostbaar. Maar om ze te beschermen hebt u een brede juridische ondersteuning nodig. De (beëdigde) ElaN-vertalers putten uit hun kennis over – onder andere – handelsrecht. Zo zijn uw ideeën ook in het land van de doeltaal waterdicht beschermd.

Wat valt er zoal onder het intellectuele eigendomsrecht? Auteursrecht, databankenrecht, octrooirecht, handelsgeheim, merkenrecht, bedrijfs- en domeinnaamrecht, tekeningen- en modellenrecht, halfgeleidersrecht, naburige rechten, kwekersrecht, …

De kleine lettertjes van uw verzekering

Verzekeringen zijn dé sector voor complexe beschrijvingen. Welke elementen zijn wel of net niet verzekerd in een bepaalde polis? Risico’s inschatten en vergoeden als het misloopt, is een arbeidsintensieve bezigheid. Vermijd discussies bij een schadeclaim en zorg voor een heldere beschrijving van de dekking.

Sluit u een contract in verschillende talen? Vertrouw dan op de academische kennis van een ElaN-vertaler: hij zet alle bepalingen correct over naar de doeltaal. Alleen zo staat u sterk in alle omstandigheden. Zeker als het komt tot een proces of bemiddelingsprocedures bij problematische dekkingen of (her)verzekeringen. Documenten die dan (in vertaling) op tafel verschijnen zijn procesuittreksels, samenvattingen, vonnissen, polissen, ordinanties, vorderingsverslagen, …

Over geld en banken

De financiële wereld kent veel sectoren. Banken, effectenmakelaars, durfkapitalisten, institutionele beleggers, … Zonder ervaring in een van die sectoren, is een foutje snel gemaakt. Kies daarom voor vertalers met jarenlange ervaring op het vlak van financiële en verzekeringsterminologie. Hun ervaring en technische kennis zijn van goudwaarde.

Typische documenten die onze vertalers regelmatig tegenkomen, zijn huur- of leenovereenkomsten, contracten, interne en externe mededelingen (memo’s), brieven, verslagen, rapporten, nieuwsbrieven … 

Overzees ondernemen

Succesvolle vennootschappen zetten geregeld de stap naar overzeese activiteiten. Bent u zo een multinationale ondernemer? Dan vertrouwt u beslist op een expert in internationaal recht. Kies een vertaler om al zijn documenten in de passende taal aan te leveren.

Denk daarbij aan gemeenteverordeningen, aandeelhoudersovereenkomsten, volmachten, mandaten, verslagen en besluiten van algemene vergaderingen, akten, contracten, … ElaN neemt alle nodige stappen om uw officiële documenten te legaliseren. 

Legaliseer uw documenten

Doet u zaken of drijft u handel met buitenlandse partners? Bent u verantwoordelijk voor ontwikkelingssamenwerking? Vermijd dan procedurefouten: zorg altijd voor de juiste documenten. Maar waaraan moeten die voldoen? Dat leest u op de website van de Belgische overheid: www.diplomatie.be/nl/services/legalisation. Via overzichtelijke keuzemenu’s selecteert u het juiste document en het betrokken land. Resultaat: duidelijke legaliseringinstructies.

Belgisch recht in een woordenboek

Belgische rechtstermen gebruikt u meestal tegelijk in het Nederlands én het Frans. Maar hoe vertaalt u ook alweer ‘attributieve bevoegdheid’? Juist ja, door ‘compétence matérielle’. Kwam die term u niet meteen voor de geest? Gebruik dan het handige Juridisch Woordenboek van Lycaeus: www.juridischwoordenboek.be. De tabindex en het vrije zoekveld leiden u snel naar de Franse vertaling en een korte verklaring van uw Nederlandse zoekterm. Juridische vertalingen waren nog nooit zo gemakkelijk.

Een waterdichte juridische vertaling nodig? Vraag hier uw vrijblijvende offerte.

ElaN Languages antwoordt altijd gebruiksklaar op uw taalvraag.
Overtuig u van onze taalservice. Of vraag meteen een vrijblijvende offerte.

We zijn verheugd dat PassworD voortaan deel uitmaakt van ElaN Languages. Ontdek nu de voordelen die ElaN Languages u biedt.

password.nl wordt elanlanguages
Open de site

We zijn verheugd dat Translavic voortaan deel uitmaakt van ElaN Languages. Ontdek nu de voordelen die ElaN Languages u biedt.

Translavic word nu Elanlanguages
Open de site